"ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด"... Happy New Year 2017
 
 
 
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้ง, ผลิต ,วิจัยและพัฒนา, รวมถึงการขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
 
TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya
งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
19-20 สิงหาคม 2559
ณ  ศูนย์ประชุมพีช
โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.