บริษัท เอกภัทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน
โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทำงาน ซึ่งประกอบด้วย
การออกแบบและติดตั้ง, ผลิต ,วิจัยและพัฒนา, รวมถึงการ
ขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
งานแสดงด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนปี 2016
วันที่ 1-4 มิ.ย. 2559
ณ ไบเทค บางนา พบกับสินค้าประหยัดพลังงาน
ได้ที่ บูธ U8
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © EAKAPHAT ENGINEERING & ENERGY CO,.LTD. All rights reserved.