บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้ง, ผลิต ,วิจัยและพัฒนา, รวมถึงการขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
 
 
 
 
 
 
 
 Solar Rooftop 4,489,955 Wp @Solar Park -Mahidol Universit 
 Solar Rooftop 431.2kWp @rayong
Solar Rooftop 1.5 kWp.
@สหกรณ์กองทุนสวนยางภาคใต้
Solar Power System
4.8 kWp. @ นครสวรรค์

Solar Power System
5 kWp. @ บางกรวย นนทบุรี

Solar Power System
5 kWp. @ อ่อนนุช กทม.

Solar Power System
9.9 kWp. @ นวมินทร์ กทม.

Solar Power System
10 kWp. @ พหลโยธิน กทม.

Solar Power System
20 kWp. @ ระโนด สงขลา

Solar Power System
90 kWp.@ เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.